top of page

Lymfoedeem Chirurgie
na Borstkanker

Voor lymfoedeem na kanker of ongeval.

Dankzij een chirurgische ingreep onder microscoop kunnen mensen met aanhoudend lymfoedeem vaak verbetering van hun klachten krijgen.  Tijdens zo een Lymfoveneuze Anastomose ingreep, worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen de verstopte lymfevaten en nabijgelegen aders.  Het vocht kan op deze manier weggeleid worden in plaats van zich op te hopen onder de huid. 

De ingreep is relatief nieuw.  Ze is veilig, gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt maximaal 2 uur. 

De kost is grotendeels terugbetaald. 

Touching the Surface
bottom of page